Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Robert Kryński 
robert.krynski@academicon.pl

Sekretarz redakcji

Marta Ratkiewicz-Siłuch
marta.ratkiewicz@filozofuj.eu

Redakcja merytoryczna

dr Błażej Gębura
blazej.gebura@academicon.pl

Elżbieta Drozdowska
edrozdowska@academicon.pl

Kierownik redakcji językowej

Agnieszka Stańczak
agnieszka.stanczak@academicon.pl

Kierownik DTP

Patrycja Czerniak
patrycja.czerniak@academicon.pl

Specjaliści DTP

Adam Dorot, Mira Zyśko

Specjalista ds. marketingu

Konrad Olszewski
konrad.olszewski@academicon.pl

 

Rada Naukowa Wydawnictwa

Prof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Jacek Jaśtal, prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Natasza Szutta, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)