O wydawnictwie

Wydawnictwo Academicon (skrót: WA, ang. Academicon Press) to wydawnictwo prowadzone przez P.W. Idealit Robert Kryński oraz Fundację Academicon, wydające publikacje naukowe, a także popularnonaukowe i dydaktyczne. 

Więcej informacji o WA można przeczytać > tutaj. Poniżej skrót informacji o WA.

Punktacja

Na mocy komunikatu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dn. 17 grudnia 2019 roku Wydawnictwo Academicon znalazło się w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – 100 punktów).

Specjalizacja

Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach z zakresu filozofii, ale wydaje też publikacje z innych dyscyplin naukowych.

Poziom naukowy i edytorski

Dokładamy wszelkich starań, aby poziom naukowy i edytorski naszych publikacji był najwyższy. W tym celu wdrażamy odpowiednie procedury wydawnicze, w tym procedury recenzyjne, oraz stosujemy zasady etyki wydawniczej. Na straży przestrzegania procedur i etyki stoi m.in. Rada Naukowa Wydawnictwa, złożona z wybitnych naukowców. 

Filary jakości edytorskiej to odpowiedni dobór redaktorów językowych i korektorów, a także nienaganna typograficznie szata publikacji, projektowana przez nasz Studio DTP. Wychodzimy z założenia, że wysokiej jakości treść zasługuje na piękną formę. 

Polityka open access

Wydawnictwo wdraża politykę open access, dzięki której wszystkie monografie naukowe będą udostępniane w serwisie wydawnictwa bezpłatnie (nowości wydawnicze po kwartalnym embargo) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji). Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w Wydawnictwie Academicon – zgadza się na wyżej określoną politykę.

Cytowalność

System Open Monograph Press WA (zob. niżej) jest indeksowany przez wyszukiwarkę Google Scholar, która rejestruje cytowania. Każdą książkę wydaną w WA umieszczamy w Google Books oraz na portalach czytelniczych. Stale zabiegamy też o obecność naszych publikacji w kolejnych bazach i repozytoriach monografii naukowych.

Wszystkie te działania mają umożliwić większą cytowalność naszych Autorów.

Zespół wydawniczy

Jako zespół wydawniczy posiadamy wieloletnie doświadczenie wydawnicze, które zaowocowało przygotowaniem ponad trzystu publikacji naukowych, popularnonaukowych, literackich, dydaktycznych, encyklopedycznych, słownikowych, technicznych, albumowych, prasowych, magazynowych i komercyjnych.

Oferta

Naszą ofertę kierujemy do AUTOREK i AUTORÓW zainteresowanych wydaniem swoich prac na wysokim poziomie edytorskim. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej REDAKTORÓW czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Dystrybucja tradycyjna

Dla Czytelników, którzy preferują tradycyjne wydania, prowadzimy tradycyjną dystrybucję księgarską. Regularnie przekazujemy egzemplarze obowiązkowe do „ustawowych” bibliotek (zob. ich listę). Książki WA w wersji drukowanej można zamówić w księgarni internetowej wydawnictwa

System Open Monograph Press Wydawnictwa Academicon (WA @ OMP)

Wydawnictwo Academicon stosuje system Open Monograph Press (OMP) do prowadzenia prac wydawniczych. OMP to platforma działająca online do zarządzania procesem wydawniczym oraz do publikowania książek. Oznacza to, że OMP prowadzone są wszelkie prace wydawnicze – od zgłoszenia publikacji, poprzez recenzję wewnętrzną, recenzję wewnętrzną, opracowanie językowe (redakcja i korekta), aż po realizację wydawniczą, czyli przygotowanie ostatecznego pliku publikacyjnego (skład i łamanie, opracowanie graficzne). Autorzy, redaktorzy naukowi, recenzenci, redaktorzy językowi, specjaliści DTP deponują i przetwarzają zgłoszenie, rejestrując się i logując do systemu. 

OMP działa też jako system prezentacji publikacji, czyli repozytorium cyfrowe. Dzięki temu publikacje, zaopatrzone w komplet metadanych, są indeksowane przez wyszukiwarki biblio- i naukometryczne takie jak Google Scholar, co nie tylko sprawia, że publikacje są łatwiej dostępne, ale także pozwala zliczać ich cytowania.

Zgłoszenie publikacji

Aby zgłosić publikację do Wydawnictwa Academicon, należy zarejestrować konto w systemie OMP wydawnictwa. W tym celu trzeba kliknąć link „Zarejestruj” (znajduje się on też w górnej części strony głównej).

Autorzy już zarejestrowani na naszej stronie powinni się zalogować przed zgłoszeniem publikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dla autorów, które pomogą zgłosić publikację zgodną z wymogami Wydawnictwa Academicon.