Polityka prywatności

Osoby zgłaszające teksty do Wydawnictwa Academicon lub występujące w roli recenzentów tych tekstów są zobowiązane do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu służbowego oraz adresu e-mail – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody – w celu umożliwienia prac redakcyjnych nad zgłaszanymi tekstami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie Ogólne”) Wydawnictwo Academicon informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Academicon, ul. H. Modrzejewskiej 13, 20-910 Lublin. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie zgody w celu prowadzenia prac redakcyjnych nad zgłaszanymi przez Panią/Pana tekstami. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do prowadzenia prac redakcyjnych nad nadsyłanymi przez Panią/Pana tekstami. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonanie wyżej wymienionych zadań. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości zgłaszania tekstów do Wydawnictwa Academicon. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail: wydawnictwo@academicon.pl lub osobiście pod adresem: ul. H. Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.