Zapowiedź wydawnicza: Nadzieja z Melos

19.01.2022

Z radością informujemy, że w lutym ukaże się w naszym wydawnictwie książka Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem. Wyszła ona spod pióra Jacka Jaśtala – dra hab. filozofii, zajmującego się metaetyką, historią etyki (w szczególności starożytnej), socjologią moralności oraz współczesnymi zmianami społecznymi związanymi z rozwojem technologii informatycznych. Jest on również autorem takich książek jak: Etyka i charakter (2004), Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót (2009), Etyka i czas. Wariacje aretologiczne (2015), Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenie osobowe (2018, wraz z I. Butmanowicz-Dębicką). 

W swojej najnowszej publikacji prof. Jaśtal stara się zrozumieć, na czym polega nadzieja w sytuacjach ekstremalnych, jaką pełni funkcję w naszym życiu, co odróżnia nadzieje fałszywe od nadziei uzasadnionych, a także śledzi dzieje pojęcia elpis w greckiej mitologii, literaturze i filozofii. 

Książka objęta jest patronatem medialnym czasopisma „Filozofuj!”. Można ją przedpremierowo zamówić w promocyjnej cenie w Księgarni Academicon. Informujemy, że realizacja zamówienia nastąpi po premierze 4 lutego 2022 r.