Nowość wydawnicza: „Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym”

17.05.2022

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Academicon ukazała się książka Grzegorza Tylca pt. Ochrona uczuć religijnych w prawie cywilnym. Zawiera ona rozważania dotyczące zakresu ochrony uczuć religijnych na podstawie przepisów prawa cywilnego odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. Oprócz ogólnych zagadnień związanych z ochroną dobra osobistego w postaci uczuć religijnych poruszone zostały również kwestie ochrony przed dyskryminacją z powodów religijnych w działalności pracowniczej realizowane na podstawie prawa cywilnego oraz związane z tym zagadnienia procesowe. Opracowanie zawiera także obszerne omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego opisywanego problemu.

Więcej informacji o książce oraz spis treści można znaleźć na portalu Academicon i platformie OMP.

Zainteresowani mogą składać zamówienia w Księgarni Academicon.