Nowość wydawnicza: Inedita Kazimierza Twardowskiego „Logika. Część I”

19.09.2023

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Academicon ukazał się pierwszy tom z cyklu ineditów Kazimierza Twardowskiego pt. „Logika. Część I” pod redakcją naukową prof. Jacka Jadackiego.

O tym, czego z tomu ineditów Kazimierza Twardowskiego, zatytułowanego Logika. Część I, może się dowiedzieć czytelnik-niefachowiec, odpowiada sam autor: „Jak [...] poznajemy, czy jakiś sąd jest prawdziwy czy też mylny? A dlaczego w pewnych wypadkach nie wiemy, czy dany sąd jest prawdziwy? Jakie warunki musi spełnić sąd lub przekonanie, byśmy je uważali za prawdziwe? Oto pytania, na które odpowiada logika”. Natomiast fachowcowi, przyszłemu monografiście twórczości Twardowskiego, tom ten, wraz z wydawaną oddzielnie jego częścią II, ma dostarczyć brakujący element jego bogatej spuścizny logicznej, a tym samym ułatwić sporządzenie nieistniejącego dotąd kompletnego obrazu tej spuścizny. 

 

Więcej informacji o książce oraz spis treści można znaleźć na portalu Academicon i platformie OMP.

Zainteresowani mogą składać zamówienia w Księgarni Academicon.