Nowość wydawnicza: „Inedita, t. 4: Dydaktyka”

24.11.2023

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Academicon ukazał się czwarty tom z cyklu ineditów Kazimierza Twardowskiego pt. „Dydaktyka” pod redakcją naukową prof. Anny Brożek.

Publikowane w tomie pisma pozwalają docenić dorobek Twardowskiego w zakresie pedagogiki i dydaktyki ogólnej. Przedstawił on nie tylko gruntowne analizy pewnych pojęć z zakresu psychologii uczenia i wychowania, lecz także ujął swe „zasady dydaktyki” w zwarty system i pokazał, jak zastosować je do istniejącego systemu edukacji. Twardowski był ponadto niezłomnym obrońcą niezależności uniwersytetów i strażnikiem ich dostojeństwa, głęboko przekonany, że jedynym celem uczonego ma być szukanie prawdy naukowej. Z tego względu pisma Twardowskiego z zakresu dydaktyki mają nie tylko wartość historyczną, lecz mogą również zainteresować współczesnych badaczy pedagogiki i samych pedagogów.

Więcej informacji o książce oraz spis treści można znaleźć na portalu Academicon i platformie OMP.

Zainteresowani mogą składać zamówienia w Księgarni Academicon.