Nowość wydawnicza: „»Łów mądrości« jako ćwiczenie duchowe. Transcendentalno-anagogiczna interpretacja filozofii Mikołaja Kuzańczyka”

02.01.2024

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Academicon ukazała się publikacja Antoniego Śmista pt. „»Łów mądrości« jako ćwiczenie duchowe. Transcendentalno-anagogiczna interpretacja filozofii Mikołaja Kuzańczyka”.

Książka stanowi próbę wypracowania odpowiedniego modelu interpretacyjnego dla myśli Mikołaja z Kuzy (1401–1464) i przybliżenia jej ogólnej integralności w obliczu różnorodności pojęć i wątków, na które natrafiamy w jego pismach. Proponowana interpretacja transcendentalno-anagogiczna oznacza uznanie, że Mikołaj poszukuje Boga jako jednej zasady poznania i istnienia (aspekt transcendentalny), co możliwe jest na gruncie świadomego założenia celowości ludzkiego poznania opartej na „naturalnym pragnieniu” intelektu, które prowadzi nas „wzwyż” do Boga (aspekt anagogiczny). Tytułowy „łów mądrości” oznacza metodę uprawiania filozofii będącej odpowiedzią na wyzwanie odszukania właściwej drogi między Atenami a Jerozolimą, między filozofią a wiarą, ale także między racjonalną i ogólną kategoryzacją rzeczywistości a jednostkowym pragnieniem życia i zjednoczenia z niepojętym Bogiem. Tak uprawiana filozofia stanowi swego rodzaju ćwiczenie duchowe zorientowane na dotarcie do wiecznej Mądrości i osiągnięcie szczęścia.

Więcej informacji o książce oraz spis treści można znaleźć na portalu Academicon i platformie OMP.

Zainteresowani mogą składać zamówienia w Księgarni Academicon.