Nowość wydawnicza: „Inedita, t. 3: Logika. Część 2”

26.03.2024

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Academicon ukazał się trzeci tom z cyklu ineditów Kazimierza Twardowskiego pt. „Logika. Część 2” pod redakcją naukową prof. Aleksandry Horeckiej.

W trzecim tomie z cyklu Inedita Kazimierza Twardowskiego zatytułowanym Logika. Część II  czytelnik znajdzie zarówno nieopublikowane do tej pory, a zdeponowane w Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Warszawie w postaci rękopisów i maszynopisów notatki do (z) logicznych wykładów założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w Uniwersytecie Lwowskim (Logika. Kurs zimowy 1895/1896, O metodzie badań naukowych w dwóch wersjach – z lat akademickich: 1898/1899 oraz 1902/1903, Logika dla medyków – z lat akademickich: 1920/1921, 1921/1922 oraz 1925/1926), jak i poświęcone szeroko rozumianej logice fragmenty opublikowanej we Lwowie w 1901 roku, lecz dotąd niewznawianej, pracy Twardowskiego Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach nauczycielskich. Książka służyć może zarówno celom naukowym, jako znakomite źródło poznania historii logiki w Polsce, jak i dydaktycznym – jako podręcznik z zakresu szeroko pojętej logiki. 

Więcej informacji o książce oraz spis treści można znaleźć na portalu Academiconplatformie OMP.

Zainteresowani mogą składać zamówienia w Księgarni Academicon.