Nowość wydawnicza: Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku

07.10.2021

Dzisiaj premiera roku! Książka o Kazimierzu Twardowskim, postaci pomnikowej w polskiej nauce. Był on znakomitym uczonym o dorobku światowym, a jego działalność nauczycielska i organizacyjna była wręcz imponująca. Do jego bezpośrednich uczniów należało ok. 30 późniejszych profesorów (nie tylko) polskich uniwersytetów z różnych dziedzin wiedzy. Skupił wokół siebie i swojego programu naukowego krąg wybitnych ludzi nauki, tworząc Szkołę Lwowsko-Warszawską. Zdobyła ona międzynarodowe uznanie, jak żadna inna grupa uczonych polskich w jakiejkolwiek dyscyplinie. Pracowitość, samodyscyplina i charyzma Twardowskiego są już legendarne. Wywarł on i wciąż wywiera wpływ na sposób uprawiania filozofii w Polsce. Po mistrzowsku pokazują to teksty najlepszych specjalistów skupionych wokół Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Redaktorem naukowym publikacji jest prof. Jacek Jadacki, co stanowi rekomendację samą w sobie.

Książka została objęta patronatem medialnym magazynu „Filozofuj!”.

Więcej informacji, słowo wstępne oraz spis treści można znaleźć na portalu Academicon i platformie OMP.

Książkę można także zamówić w Księgarni Academicon