Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie: Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB

Autorzy

ks. Tomasz Duma; Arkadiusz Gudaniec; Zbigniew Pańpuch; Katarzyna Stępień; Paulina Sulenta

Słowa kluczowe:

Andrzej Maryniarczyk, księga pamiątkowa, filozofia, metafizyka

Streszczenie

Prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB urodził się w 1950 roku w Witowie na skalnym Podhalu, u źródeł Czarnego Dunajca. Jest salezjaninem, pracownikiem naukowym i dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, filozofem-metafizykiem, uczniem i następcą na katedrze uniwersyteckiej o. prof. Mieczysława A. Krąpca, kierownikiem Katedry Metafizyki KUL, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – od działu Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Jest autorem licznych artykułów, haseł encyklopedycznych i książek naukowych, począwszy od doktoratu Metoda separacji a metafizyka, przez habilitację System metafizyki, a następnie autorską serię „Zeszyty z Metafizyki” w języku polskim i angielskim; jest również autorem publikacji Metafizyka w ekologii, a ponad to pracy Metoda metafizyki realistycznej i najnowszej – Dlaczego stworzenie »ex nihilo«. Teoria metafizycznego kreacjonizmu. Wspólnie z o. M. A. Krąpcem opublikował Rozmowy o metafizyce w języku polskim i rosyjskim oraz The Lublin Philosophical School w języku angielskim. Jest redaktorem naczelnym pierwszej polskiej dziesięcio tomowej Powszechnej encyklopedii filozofii, której wydawcą jest Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Po ukończeniu tego monumentalnego przedsięwzięcia pod jego redakcją ukazała się dwutomowa Encyklopedia filozofii polskiej oraz Słownik-przewodnik filozoficzny. Rozwija i popularyzuje dziedzictwo filozoficznej szkoły lubelskiej, realizm metafizyczny oraz mądrościowy styl filozoficznego myślenia.

Oddawana w ręce czytelnika Księga stanowi monumentalne studium, poniekąd adekwatne do dorobku Dostojnego Jubilata, obejmujące rozmaite zagadnienia z zakresu filozofii, a w kilku przypadkach także szeroko pojętej kultury. W pierwszej części czytelnik może zapoznać się z życiem i twórczością naukową ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka. Kolejna i zarazem najobszerniejsza część poświęcona jest tematyce metafizycznej, następne zaś antropologii filozoficznej, filozofii kultury, filozofii Boga i religii, filozofii prawa i polityki, historii filozofii oraz zagadnieniom metafilozoficznym. Autorzy tekstów wywodzą się z różnych środowisk akademickich, także zagranicznych. Reprezentują podstawowe dziedziny filozofii, a ponadto filologię klasyczną, historię sztuki, literaturę oraz świat polityki. Wyrażając wdzięczność wszystkim autorom, głęboko ufamy, że Księga pamiątkowa będzie właściwym uhonorowaniem osoby i dzieła Dostojnego Jubilata, jak też okazałym wkładem we współczesną debatę filozoficzną oraz kulturową.

Rozdziały

Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie

Opublikowane

8 March 2021

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: Książka drukowana

Książka drukowana

ISBN-13 (15)

978-83-953549-3-9

Data pierwszego wydania (11)

2021-03-08

Wymiary fizyczne

170mm x 240mm x 60mm