Filozofia jako zbiór danych

Autorzy

Paweł Garbacz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-4145-7528

Słowa kluczowe:

filozofia, dygitalizacja, ontologia, filozofia cyfrowa, formalizacja, inżynieria ontologii

Streszczenie

W wydanej w 2004 r. monografii poświęconej humanistyce cyfrowej A Companion To Digital Humanities rozdział dotyczący zastosowania technologii informatycznych w filozofii nosi tytuł „Rewolucja? Jaka rewolucja?” Sukcesy i ograniczenia technologii komputerowych w filozofii i religii. Pomimo pewnej prowokacji tytuł sugeruje istnienie jakichś sukcesów, lecz bardziej uważna lektura prowadzi do konkluzji, iż (przynajmniej w owym czasie) digitalizacja filozofii w zasadzie się nie powiodła. Wymienione tam „sukcesy” sprowadzają się bowiem do wykorzystania możliwości zastosowania tzw. hypertekstu do zapisania pewnych zasobów filozoficznych w postaci elektronicznej oraz do udostępnienia tych zasobów przez internet. Nawet na początku XXI w. tego rodzaju osiągnięcia nie były w istocie niczym innym niż porażką.

Celem rozważań, które wypełniają następujące rozdziały, jest sprawdzenie, w jakim stopniu owa diagnoza nadal odpowiada rzeczywistości, jeżeli uwzględnimy stan filozofii i informatyki kilkanaście lat później.

Biogram autora

Paweł Garbacz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zajmuje się przede wszystkim ontologią filozoficzną, ontologią inżynieryjną, logiką oraz logicznymi i ontologicznymi podstawami informatyki. Jest autorem trzech książek naukowych, wielu artykułów naukowych, z których większość została opublikowana w czasopismach międzynarodowych.

Bibliografia

Ajdukiewicz, K. (1934). O stosowalności czystej logiki do zagadnień filozoficznych. Przegląd Filozoficzny, 37, s. 323–327.

Alama, J., Oppenheimer, P.E., Zalta, E.N.(2015). Automating Leibniz’s Theory of Concepts. [w:] Felty, A.P., Middeldorp, A. (red.). Automated Deduction. CADE 25: Proceedings of the 25th International Conference on Automated Deduction, s. 73–97.

Arp, R., Smith, B., Spear, A.D. (2015). Building Ontologies with Basic Formal Ontology. MIT Press.

Barbera, M., David, S., D’lorio, P., Morbidoni, C. (2007). Formalization of the Scholarship Ontology. Technical Report Deliverable D7.1.

Batres, R., West, M., Leal, D., Price, D., Masaki, K., Shimada, Y., Fuchino, T., Naka, Y. (2007). An upper ontology based on ISO 15926. Computers & Chemical Engineering, 31(5), s. 519–534.

Bealer, G. (1982). Quality and Concept. Oxford: Clarendon Press.

Bealer, G., Monnich, U. (2003). Property theories. [w:] Gabbay, D. i Guenthner, F. (red.). Handbook of philosophical logic. Springer, tom 10, s. ­143–248.

Beavers, A. F. (2011). Recent developments in computing and philosophy. Journal for General Philosophy of Science, 42(2), s. 385–397.

Benzmiiller, C., Paleo, B.W. (2014). Automating Godel’s Ontological Proof of God’s Existence With Higher-Order Automated Theorem Provers. [w:] ECAI, tom 263, s. 93–98.

Berners-Lee, T., Hendler, J., Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American, 284(5), s. 24–30.

Biezunski, M., Bryan, M., Newcomb, S. (red.) (2002). ISO/IEC 13250. Topic Maps. International Organization for Standardization.

Borgo, S., Franssen, M., Garbacz, P., Kitamura, Y., Mizoguchi, R., Vermaas, P.E. (2014). Technical artifacts: An integrated perspective. Applied Ontology, 9(3–4), s. 217–235.

Brachman, R., Levesque, H. (2004). Knowledge Representation and Reasoning. Elsevier.

Brożek, A. (2007). O kategoriach i kategoryzacjach. Roczniki Filozoficzne, 55(1), s. 5–22.

Buckner, C., Niepert, M., Allen, C. (2011). From encyclopedia to ontology: Toward dynamic representation of the discipline of philosophy. Synthese, 182(2), s. 205–233.

Burton, D.M. (1981a). Automated concordances and word indexes: The early sixties and the early centers. Computers and the Humanities, 15(2), s. 83–100.

Burton, D.M. (1981b). Automated concordances and word indexes: The fifties. Computers and the Humanities, 15(1), s. 1–14.

Burton, D.M. (1981c). Automated concordances and word indexes: The process, the programs, and the products. Computers and the Humanities, 15(3), s. 139–154.

Burton, D.M. (1982). Automated concordances and word-indexes: Machine decisions and editorial revisions. Computers and the Humanities, 16(4), s. 195–218.

Busa, R. (1980). The annals of humanities computing: The index thomisticus. Computers and the Humanities, 14(2), s. 83–90.

Caracciolo, C. (2006). Designing and Implementing an Ontology for Logic and Linguistics. Literary and Linguistic Computing, 21(suppl. 1), s. 29–39.

Carrara, M., Giaretta, P. (2004). The many facets of identity criteria. Dialectica, 58(2), s. 221–232.

Chisholm, R.M. (1973). Parts as essential to their wholes. The Review of Metaphysics, s. 581–603.

D’Arcus, B., Giasson, F. (2009). Bibliographic Ontology Specification.

De Smedt, K. (2002). Some reflections on studies in humanities computing. Literary and Linguistic Computing, 17(1), s. 89–101.

Dean, W. (2015). Computational Complexity Theory. [w:] Zalta, E.N. (red.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2015 edition.

D’lorio, P. (2009). Discovery. D1.8 Final Report. Technical report. Dostęp online: .

D’lorio, P. (2010). The Digital Critical Edition of the Works and Letters of Nietzsche. The Journal of Nietzsche Studies, 40, s. 70–80.

Doerr, M. (2003). The CIDOC Conceptual Reference Module An Ontological Approach to Semantic Interoperability of Metadata. AI Magazine, 24(3), s. 75–92.

DuCharme, B. (2013). Learning SPARQL. O’Reilly Media, Inc.

Duerst, M., Suignard, M. (2005). RFC 3987: Internationalized Resource Identifiers (IRIs).

Dummett, M. (1973). Frege. Philosophy of Language. New York: Harper & Row, Publishers.

Eiteljorg, H. (2004). Computing for archaeologists. [w:] Schreibman i in. (2004), chapter: Computing for Archaeologists.

Ess, C. (2004). ’Revolution? What Revolution?’ Successes and Limits of Computing Technologies in Philosophy and Religion. [w:] Schreibman i in. (2004), s. 132–142.

Fine, K. (2009). The Question of Ontology. [w:] Chalmers, D., Manley, D., i Wasserman, R. (red.). Metametaphysics. New Essays on the Foundations of Ontology. Clarendon Press.

Fitelson, B., Zalta, E.N. (2007). Steps toward a computational metaphysics. Journal of Philosophical Logic, 36(2), s. 227–247.

Floridi, L. (2009). Against digital ontology. Synthese, 168(1), s. 151–178.

Foxvog, D. (2010). Cyc. [w:] Theory and Applications of Ontology: Computer Applications, tom 2. Springer, s. 259–278.

Franklin, S., Graesser, A. (1997). Is it an Agent, or just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents. [w:] Intelligent agents III agent theories, architectures, and languages. Springer, s. 21–35.

Garbacz, P., Trypuz, R. (2012). Ontologie poza ontologią. Wydawnictwo KUL.

Goczyla, K. (2011). Ontologie w systemach informatycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit.

Goddard, L., Richard, R. (1973). The Logic of Significance and Context. Scottish Academic Press.

Goldfarb, C. F. (1981). A Generalized Approach to Document Markup. ACM SIGOA Newsletter, 2(1–2), s. 68–73.

Gomez-Perez, A., Fernandez-Lopez, M., Corcho, O. (2006). Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web. Springer Science & Business Media.

Grenon, P., Smith, B., Goldberg, L. (2004). Biodynamic ontology: applying BFO in the biomedical domain. Studies in Health Technology and Informatics, s. 20–38.

Griininger, M., Fox, M. (1995). Methodology for the Design and Evaluation of Ontologies. [w:] IJCAI’95, Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, April 13, 1995.

Guarino, N. (2009). The Ontological Level: Revisiting 30 Years of Knowledge Representation. [w:] Conceptual Modelling: Foundations and Applications. Essays in Honor of John Mylopoulos. Springer Verlag, s. 52–67.

Guizzardi, G., Wagner, G. (2004). A Unified Foundational Ontology and some Applications of it in Business Modeling. [w:] CAiSE Workshops (3), s. 129–143.

Gurczyński, J. (2012). O wątpliwym uprawomocnieniu metod formalnych w filozofii analitycznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 1(19), s. 59–70.

Gustafsson, J.E., Peterson, M. (2012). A computer simulation of the argument from disagreement. Synthese, 184(3), s. 387–405.

Hansson, S.O. (2000). Formalization in philosophy. Bulletin of Symbolic Logic, 6(02), s. 162–175.

Hegselmann, R., Krause, U. (2002). Opinion dynamics and bounded confidence models, analysis, and simulation. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 5(3), s. 1–33.

Hennicke, S., Gradmann, S., Dill, K., Tschumpel, G., Thoden, K., Morbindoni, C., Pichler, A. (2005). D3.4 – Research Report on DH Scholarly Primitives. Final 2.0. Technical report. Dostęp online: <http://dm2e.eu/files/D3.4_2.0_Research_Report_on_DH_Scholarly_Primitives_150402.pdf >.

Herre, H. (2010). General Formal Ontology (GFO): a foundational ontology for conceptual modelling. [w:] Theory and Applications of Ontology: Computer Applications. Springer, s. 297–345.

Horrocks, I., Kutz, O., Sattler, U. (2006). The Even More Irresistible SROIQ. [w:] Doherty, P., Mylopoulos, J., i Welty, C. A. (red.). Proc. of the 10th Int. Conf. on Principles of Knowledge Representation and Reasoning. AAAI Press, s. 57–67.

Horsten, L. (2013). Mathematical Philosophy? [w:] Andersen, H., Dieks, D., Gonzalez, W. J., Uebel, T., Wheeler, G. (red.). New Challenges to Philosophy of Science. Springer, s. 73–86.

Horsten, L., Pettigrew, R. (2011). The Continuum companion to philosophical logic. Continuum.

IFLA (1998). Functional requirements for bibliographic records. Technical report, K.G. Saur.

Kamiński, S. (1989a). Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej. [w:] Kamiński (1989c), s. 135–149.

Kamiński, S. (1989b). Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? [w:] Kamiński (1989c), s. 125–134.

Kamiński, S. (1989c). Jak filozofować. TN KUL.

Kazakov, Y. (2008). RIQ and SROIQ are harder than SHOIQ. [w:] Knowledge Represenation and Reasoning. AAAI Press, s. 274–284.

Kim, J.-M., Choi, B.-I., Shin, H.-P., Kim, H.-J. (2007). A methodology for constructing of philosophy ontology based on philosophical texts. Computer Standards & Interfaces, 29(3), s. 302–315.

Kircz, J., Harmsze, F. (2000). Modular scenarios in the electronic age. [w:] CS-Report 00-20. Proceedings Conferentie Informatiewetenschap 2000. De Doelen Utrecht, 5 April 2000.

Knobe, J., Nichols, S. (red.) (2008). Experimental Philosophy, tom 2. Oxford University Press.

Koslicki, K. (2013). Ontological Dependence: An Opinionated Survey. [w:] Hoeltje, M., Schnieder, B., Steinberg, A. (red.). Varieties of Dependence. Philosophia, s. 31–64.

Kutz, O., Mossakowski, T. (2011). A Modular Consistency Proof for DOLCE. [w:] Burgard, W., Roth, D., Proceedings of the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence and the Twenty-Third Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference. AAAI Press, s. 227–234.

Lamarra, A., Tardella, M. (2014). A prototype for a Thesaurus of Philosophy. [w:] Digital Humanities 2014. Conference Abstracts, s. 235–237.

Landesman, B. (2011). Seeing Standards: a Visualization of the Metadata Universe. Dostęp online: < http://www.dlib. indiana.edu/>. Technical Services Quarterly, 28(4), s. 459–460.

Le Gall, F. (2014). Powers of tensors and fast matrix multiplication. [w:] Proceedings of the 39th International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation. ACM, s. 296–303.

Leitgeb, H. (2013). Scientific Philosophy, Mathematical Philosophy, and All That. Metaphilosophy, 44(3), s. 267–275.

Lowe, E. (1997). Ontological categories and natural kinds. Philosophical Papers, 26(1), s. 29–46.

Lowe, E.J. (2001). The Possibility of Metaphysics: Substance, Identity, and Time: Substance, Identity, and Time. Clarendon Press.

Martin, D. (2002). The CIDOC CRM: an ontological approach to semantic interoperability of metadata. AI Magazine, Special Issue, 24(3), s. 75–92.

Masolo, C., Borgo, S., Gangemini, A., Guarino, N., Oltramari, A. (2003). The WonderWeb Library of Fundational Ontologies and the DOLCE ontology. WonderWeb Deliverable D18, Final Report. Technical Report vr. 1.0. 31-12-2003, Laboratory For Applied Ontology – ISTC-CNR.

McCarthy, J. (1980). Circumscription – a Form of Non-Monotonic Reasoning. Artificial Intelligence. 13(1–2), s. 27–39.

Mizoguchi, R. (2010). YAMATO: yet another more advanced top-level ontology. [w:] Proceedings of the Sixth Australasian Ontology Workshop, s. 1–16.

Moretti, F. (2013). Distant reading. Verso Books.

Morscher, E. (1974). Ontology As a Normative Science. Journal of Philosophical Logic, 3, s. 285–289.

Moskal, P. (1996). Józefa Marii Bocheńskiego formalizacja „pięciu dróg” św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 44(1), s. 33–59.

Motik, B., Patel-Schneider, P.F., Parsia, B., Bock, C., Fokoue, A., Haase, P., Hoekstra, R., Horrocks, I., Ruttenberg, A., Sattler, U., i in. (2012). OWL 2 Web Ontology Language: Structural Specification and Functional-Style Syntax. W3C recommendation.

Motta, E. (1998). An overview of the OCML modelling language. [w:] Proceedings KEML’98: 8th Workshop on Methods and Languages. Karlsruhe, s. 21–22.

Niebergall, K.-G. (2011). Mereology. [w:] Horsten i Pettigrew (2011), s. 271–298.

Nieznański, E. (1980). W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei. ATK.

Nieznański, E. (1987). Formalizacja filozofii – metoda czy maniera? Roczniki Filozoficzne, 35(1), s. 59–69.

Niles, I., Pease, A. (2001). Towards a standard upper ontology. [w:] Proceedings of the International Conference on Formal Ontology in Information Systems, s. 2–9. ACM.

Norton, B. (1976). On defining ‘ontology’. Metaphilosophy, 7(2), s. 102–115.

Noy, N., Rector, A., Hayes, P., Welty, C. (2006). Defining n-ary relations on the semantic web. W3C working group note 12 april 2006. Technical report, W3C. Dostęp online: <http://www.w3.org/TR/swbp-n-aryRelations/>.

Oppenheimer, P.E., Zalta, E.N. (1991). On the Logic of the Ontological Argument. Philosophical Perspectives, 5, s. 509–529.

Oppenheimer, P. E., Zalta, E.N. (2011). A Computationally-Discovered Simplification of the Ontological Argument. Australasian Journal of Philosophy, 89(2), s. 333–349.

International Organization for Standardization, I. S. (2007). ISO/IEC 24707:2007. Information technology – Common Logic (CL): a framework for a family of logic-based languages. Technical report, International Standard Organisation.

International Organization for Standardization. (2009). ISO 15836:2009 – Information and documentation – The Dublin Core metadata element set. Technical report, International Standard Organisation.

Ortiz, M., Simkus, M. (2012). Reasoning and query answering in description logics. [w:] Eiter, T, Krennwallner, T. (red.). Reasoning Web 2012, LNCS 7487. Springer, s. 1–53.

Paradowski, D. (2010). Digitalizacja piśmiennictwa. Biblioteka Narodowa.

Park, J., Hunting, S. (2003). XML Topic Maps. Addison-Wesley.

Pasin, M., Motta, E. (2011). Ontological requirements for annotation and navigation of philosophical resources. Synthese, 182(2), s. 235–267.

Phillips, A., Davis, M. (2009). Tags for identifying languages. Technical report. Dostęp online: <http://www.rfc-(red.).org/rfc/bcp/bcp47.txt>.

Pichler, A. (2010). Towards the New Bergen Electronic Edition. [w:] Wittgenstein After His Nachlass. Palgrave Macmillan, s. 157–172.

Pichler, A., Zöllner-Weber, A. (2013). Sharing and debating Wittgenstein by using an ontology. Literary and Linguistic Computing, 28(4), s. 700–707

Portoraro, F. (2014). Automated Reasoning. [w:] Zalta, E.N. (red.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter 2014 edition.

Rockwell, G. (2013). Is humanities computing an academic discipline? [w:] Vanhoutte i in. (2013).

Schaffer, J. (2012). Grounding, transitivity, and contrastivity. Metaphysical grounding: Understanding the structure of reality, s. 122–38.

Schreibman, S., Siemens, R., Unsworth, J. (red.) (2004). A Companion to Digital Humanities. Blackwell Publishing.

Schreibman, S., Siemens, R., Unsworth, J. (red.) (2015). A New Companion to Digital Humanities. Wiley Blackwell.

Schroeter, L. (2012). Two-Dimensional Semantics. [w:] Zalta, E.N. (red.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter 2012 edition.

Searle, J.R. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences, 3(03), s. 417–424.

Simons, P. (2012). Four categories and more. [w:] Tahko, T.E. (red.) Contemporary Aristotelian Metaphysics. Cambridge University Press, s. 126–139.

Skiena, S.S. (2009). The Algorithm Design Manual, tom 1. Springer Science & Business Media.

Sloman, A. (1978). The Computer Revolution in Philosophy: Philosophy Science and Models of Mind. Harvester Press.

Smart, J.J. (1953). A Note on Categories. The British Journal for the Philosophy of Science, 15(4), s. 227–228.

Smith, B., Bona, M. A. J., Brochhausen, M., Ceusters, W., Courtot, M., Dipert, R., Goldfain, A., Grenon, P., Hastings, J., Hogan, W., Jacuzzo, L., Johansson, I., Mungall, C., Natale, D., Neuhaus, F., Overton, J., Petosa, A., Rovetto, R., Ruttenberg, A., Ressler, M., Rudniki, R., Seppala, S., Schulz, S., Zheng, J. (2015). Basic Formal Ontology 2.0.

Smith, B., Grenon, P. (2004). The Cornucopia of Formal-Ontological Relations. Dialectica, 58(3), s. 279–296.

Smith, D.C.P. (2007). Re-Discovering Wittgenstein. [w:] Papers of the 30th International Ludwig Wittgenstein-Symposium. Kirchberg, s. 208–10.

Sommers, F. (1959). The Ordinary Language Tree. Mind, 68, s. 60–185.

Sommers, F. (1963). Types and Ontology. The Philosophical Review, 72, s. 327–363.

Sommers, F. (1971). Structural Ontology. Philosophia, 1(1–2), s. 21–42.

Sowa, J.F. (2000). Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Brooks/Cole.

Spencer, J. (2012). Ways of Being. Philosophy Compass, 7(12), s. 910–918.

Stefano David, C.R. (2007). Philosophy and Computational Ontologies. [w:] Hrachovec, H., Pichler, A.J.W. (red.) Philosophy of the Information Society, s. 44–46. (Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft).

Stępień, A. B. (1989). Wstęp do filozofii. Towarzystwo Naukowe KUL.

Strawson, P. F. (1974/2008). Categories. [w:] Freedom and Resentment and Other Essays. Routledge, s. 120–146.

Studer, R., Benjamins, V.R., Fensel, D. (1998). Knowledge engineering: principles and methods. Data & Knowledge Engineering, 25(1–2), s. 161–197.

Suppes, P. (1968). The desirability of formalization in science. The Journal of Philosophy, 65(20), s. 651–664.

Svensson, P. (2010). The Landscape of Digital Humanities. Digital Humanities, 4(1).

Svensson, P. (2015). Sorting Out the Digital Humanities. [w:] Schreibman i in. (2015), s. 492–508.

Swieżawski, S. (1948). Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Towarzy­stwo Naukowe KUL.

TEI Consortium (2007). TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. Charlottesville, VA, USA: TEI Consortium.

Terras, M. (2006). Disciplined: using educational studies to analyse ‘Humanities Computing’. Literary and Linguistic Computing, 21(2), s. 229–246.

The Unicode Consortium, T. U. (2015). The Unicode Standard, Version 8.0.0. Technical report. Mountain View, CA: The Unicode Consortium.

Thomasson, A. (2013). Categories. [w:] Zalta, E.N. (red.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2013 Edition.

Thomasson, A.L. (2012). Research Problems and Methods. [w:] The Continuum Companion to Metaphysics, s. 14–45. Continuum.

Twardowski, K. (1927/1965). O czynnościach i wytworach. [w:] Wybrane pisma filozoficzne. PWN, s. 217–240.

Unsworth, J. (2000). Scholarly primitives: What methods do humanities researchers have in common, and how might our tools reflect this. [w:] Humanities Computing, Formal Methods, Experimental Practice Symposium.

Unsworth, J. (2013). What is humanities computing and what is not? [w:] Vanhoutte i in. (2013), s. 35–48.

Vallinder, A., Olsson, E.J. (2013). Do computer simulations support the Argument from Disagreement? Synthese, 190(8), s. 1437–1454.

van Benthem, J., Ter Meulen, A. (1996). Handbook of logic and language. Elsevier.

van Inwagen, P. (2012). What Is An Ontological Category? [w:] Novak, L., Prokop Sousedik, D.D.N., Svoboda, D. (red.). Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic. Ontos Verlag, s. 11–24.

van Orman Quine, W. (1969). O tym, co istnieje. [w:] (tłum.) B. Stanosz, Z punktu vndzenia logiki. Eseje logiczno-filozoficzne. PWN, s. 9–34.

Vanhoutte, E. (2013). The Gates of Hell: History and Definition of Digital Humanities Computing. [w:] Vanhoutte i in. (2013), s. 119–156.

Vanhoutte, E., Nyhan, J., Terras, M. (red.) (2013). Defining Digital Humanities: a Reader. Ashgate Publishing, Ltd.

von Wille, D. (2008). Bruno In ‘Discovery’ On-Line: Towards a Semantic Enrichment Of Bruno’s Works: I. Summa Terminorum Metaphysicorum. Bruniana & Campanelliana, 14(1), s. 155–162.

Wand, Y.,Weber, R. (1995). On the deep structure of information systems. Information Systems Journal, 5(3), s. 203–223.

Westerhoff, J. (2005). Ontological Categories. Clarendon Press.

Zalta, E. (1983). Abstract Objects: An Introduction to Axiomatic Metaphysics. Springer Science & Business Media.

Filozofia jako zbiór danych

Zapowiedzi

28 września 2018

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: Książka drukowana

Książka drukowana

ISBN-13 (15)

978-83-62475-30-8

Data pierwszego wydania (11)

2018-09-28

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: Ebook [PDF]

Ebook [PDF]

ISBN-13 (15)

978-83-62475-65-0

Data ostatniego wydania (16)

2021-04-19