Inedita, t. 3: Logika. Część 2

Autorzy

Kazimierz Twardowski
Aleksandra Horecka (red.)
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
https://orcid.org/0000-0002-1648-0657

Słowa kluczowe:

Kazimierz Twardowski, Szkoła Lwowsko-Warszawska, logika, polska filozofia analityczna, Uniwersytet Lwowski

Streszczenie

Kolejna książka z cyklu Inedita Kazimierza Twardowskiego zatytułowana Logika. Część II składa się z dwóch segmentów. Pierwszy stanowią dotąd nieopublikowane notatki założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej do (z) wygłaszanych przez niego wykładów w Uniwersytecie Lwowskim z zakresu szeroko pojmowanej logiki. Natomiast segment drugi – to fragmenty poświęcone zagadnieniom logicznym opublikowanej w 1901 roku we Lwowie nakładem Towarzystwa Pedagogicznego pracy Twardowskiego Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach nauczycielskich.

Wspomniane notatki w postaci rękopisów i maszynopisów są zdeponowane w Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Połączonych Bibliotekach Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, czyli w Połączonych Bibliotekach im. Kazimierza Twardowskiego w Warszawie. Oto tytuły wykładów wygłaszanych przez założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w Uniwersytecie Lwowskim, z których notatki zostały opublikowane w tym tomie:

(1)     Logika. Kurs zimowy 1895/1896 (tekst główny wykładów, dodatek do wykładów i streszczenie wykładów);

(2) O metodzie badań naukowych w dwóch wersjach – z lat akademickich: 1898/1899 oraz 1902/1903, a także uzupełnienie do powyższych wykładów;

(3) Logika dla medyków – z lat akademickich: 1920/1921, 1921/1922 oraz 1925/1926.

(1) i (2) to wykłady kursowe dla studentów Wydziału Filozoficznego, (3) – wykład dla studentów Wydziału Lekarskiego. Wszystkie opublikowane wykłady przepisała i opracowała Aleksandra Horecka

Z fragmentów Zasadniczych pojęć dydaktyki i logiki… (1901) czytelnik odnajdzie w niniejszym tomie: (a) całą część drugą zatytułowaną „Główne zasady logiki”, w której mowa o sądach i ich prawdziwości, przedstawieniach (w tym: pojęciach), rozumowaniu, wnioskowaniu, dowodzeniu,  metodach badań naukowych i systemie naukowym, a także (b) § 4 rozdziału czwartego części trzeciej „O szkole”, który poświęcony jest uzmysławianiu nauki i który zawiera elementy teorii znaków ikonicznych, oraz (c) rozdział piaty części trzeciej prezentujący teorie pytań i odpowiedzi. Wszystkie części drugiego segmentu przepisała Alicja Chybińska, która jest też współautorką ich opracowania.

Biogram autora

Kazimierz Twardowski

1866–1938. Filozof, psycholog. Założyciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Profesor w Uniwersytecie Lwowskim. Autor m.in. książek: O filozofii średniowiecznej wykładów sześć (1910), Mowy i rozprawy z okresu działalności w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych (1912), Rozprawy i artykuły filozoficzne (1927), Wybrane pisma filozoficzne (1965), Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych (1992), Etyka (1995), Filozofia i muzyka (2005), Myśl, mowa i czyn. I–II (2013–2014).

Inedita Twardowskiego tom 3

Zapowiedzi

26 marca 2024

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-67134-13-2

Data publikacji (01)

2024-03-26