Lekko nieodpowiedzialne i stronnicze wprowadzenie do filozofii analitycznej

Autorzy

Rafał Urbaniak
Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
https://orcid.org/0000-0002-6321-2866

Słowa kluczowe:

filozofia analityczna, logika, logika matematyczna, analiza, Russell, Moore, Wittgenstein, Kripke, Frege, Carnap, pozytywizm logiczny, neopozytywizm, sceptycyzm, subiektywizm etyczny, naturalizm etyczny, antynaturalizm, naturalizm, sens, Cantor, teoria typów, teoria deskrypcji, zwrot lingwistyczny, weryfikacjonizm, Koło Wiedeńskie, religia, egoizm, prawdopodobieństwo, teoria mnogości, arytmetyka, platonizm, intuicjonizm matematyczny, neologicyzm, nominalizm, strukturalizm matematyczny, operator intensjonalny, światy możliwe, Lewis, realizm modalny

Streszczenie

Niniejszy tekst nie jest monografią naukową. Raczej stanowić on będzie w miarę krótki opis (niektórych aspektów) tego, co uważam za kluczowe w rozwoju i naturze filozofii analitycznej. Opis ten będzie zawierał wiele uprzedzeń. Wybierać będę zagadnienia, które mnie interesują. Pomijać będę zagadnienia, o których wiem, ale mnie nie interesują. Pomijać też będę te, które mnie interesują, ale nie uważam ich za wystarczająco ogólne (lub ciekawe), żeby wzmiankować o nich we wprowadzeniu do filozofii analitycznej. Pomijać będę również zagadnienia, które są bardzo ważne, ale których w swojej niekompetencji nie dostrzegłem. Niestety, pomijać będę także te zagadnienia, o których chętnie bym napisał, gdybym miał na to czas, a książki nie trzeba było kiedyś skończyć.

Ocena zjawisk, o których będę mówił, również będzie czasami stronnicza. Ze względu na zamierzoną krótkość tekstu niekiedy będę tylko wygłaszał pewne oceny lub uogólnienia, nie uzasadniając ich szczegółowo. Czasami będzie tak dlatego, że pogląd potrafię uzasadnić, ale uzasadnienie byłoby zbyt szczegółowe, żeby umieszczać je we wprowadzeniu do filozofii analitycznej. Czasami będzie tak dlatego, że twierdzenia te stanowić będą raczej wyraz moich intuicji niż rezultat dłuższych i szczegółowych przemyśleń.

Biogram autora

Rafał Urbaniak - Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. prof. UG. Obronił doktorat na Uniwersytecie w Calgary, bo dalej się nie dało. Od tego czasu dręczy studentów na Uniwersytecie Gdańskim oraz pisze nudne teksty o zagadnieniach logicznych, które mało kogo obchodzą, współpracując z Centre for Logic and Philosophy of Science w Gandawie. W międzyczasie, z powodów nie do końca zrozumiałych, mieszkał przez dłuższy czas w Indiach, gdzie powstała pierwsza połowa niniejszej książki. Druga została napisana, gdy po powrocie próbował przyzwyczaić się do nowej starej rzeczywistości i poległ. Książka ta jest wynikiem próby jasnego przedstawienia tego, czego autor żałował, że sam nie wiedział na pierwszym roku studiów filozoficznych.

 
Lekko nieodpowiedzialne i stronnicze wprowadzenie do filozofii analitycznej

Pobrania

Zapowiedzi

22 lutego 2016

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-62475-63-6

Data ostatniego wydania (16)

2021-04-12