Praktyki społeczne w czasie pandemii covid-19 wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży

Autorzy

Piotr Długosz
Uniwersytet Pedogogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
https://orcid.org/0000-0002-4875-2039
Liudmyla Kryvachuk
Uniwersytet Pedogogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
https://orcid.org/0000-0002-3083-4781
Olena Shyyan
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
https://orcid.org/0000-0003-4903-8790

Słowa kluczowe:

praktyki społeczne, pandemia COVID-19, zdalne nauczanie, młodzież, Polska, Ukraina, sondaż

Streszczenie

Raport prezentuje wyniki badań dotyczące polskich i ukraińskich uczniów przebywających w domach podczas lockdownu. Głównym celem badawczym była próba odpowiedzenia na pytanie o to, w jaki sposób sobie radzą uczniowie z zagrożeniem pandemią COVID-19, a także czy pojawiają się różnice między młodzieżą polską i ukraińską w zakresie stosunku do pandemii, dobrostanu psychologicznego, reakcji na zagrożenie, wykorzystywania internetu w kwarantannie, form spędzania czasu wolnego oraz oceny zdalnego nauczania i jego wpływu na szanse życiowe i edukacyjne.
Badania w obu krajach zostały przeprowadzone za pomocą ankiety online. W Polsce zrealizowano badania na próbie 1768, a na Ukrainie na próbie 2291 respondentów. Wyniki badań pokazują, że młodzież jest zainteresowana problematyką pandemii, śledzi jej przebieg. Poziom obaw uczniów przed zarażeniem się koronawirusem jest niski. Młodzież cechuje się dobrostanem psychologicznym i preferuje aktywne strategie walki z zagrożeniem. Większość swojego czasu spędza w internecie. Wykorzystuje go głównie do zdalnej edukacji, komunikacji z rówieśnikami oraz rozrywki. W czasie offline uczniowie najczęściej słuchają muzyki, uprawiają aktywność fizyczną i spacerują po okolicy. Niewielka część respondentów angażuje się w pomoc seniorom. Negatywnie oceniają zdalne nauczanie i uważają, że kwarantanna nie wpłynie zbyt silnie na ich szanse życiowe.

Praktyki społeczne

Pobrania

Opublikowane

17 lutego 2021

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-83-62475-58-2

Data pierwszego wydania (11)

2021-02-17