Prawa i obowiązki. Tom III: Równe prawa w życiu rodzinnym

Autorzy

Paweł Sobczyk (red.)
Uniwersytet Opolski
Aleksandra Wilk (red.)
Uniwersytet Opolski
Magdalena Gołowkin-Hudała (red.)
Uniwersytet Opolski

Słowa kluczowe:

kodeks rodzinny, kodeks opiekuńczy, sprawy rodziny, doktryna, orzecznictwo, sprawy dziecka, władza rodzicielska, przemoc domowa, prawo rodzinne, Agamben, praktyka sądowa, Legendre, stan wyjątkowy, Foucault, suwerenność, rządomyślność, małżeństwo, człowiek, świadomość, wiedza o człowieku, kontakt, kurator sądowy, rodzina, konflikt, dobro dziecka, prawo karne, nowelizacja, aliment, sankcje, sepracja, majątek osobisty, rozwód, polityka społeczna, dysfunkcja

Streszczenie

Polski ustrojodawca nie wskazał wprost na równe prawa wszystkich członków rodziny, ograniczając się do ogólnych wskazań w tym zakresie, przede wszystkim w art. 32 i 33 ustawy zasadniczej. W związku z tym, mając na względzie wynikające z art. 18 Konstytucji RP zobowiązanie władz publicznych do ochrony i opieki nad małżeństwem, jako związkiem kobiety i mężczyzny, rodziną, rodzicielstwem i macierzyństwem (ojcostwem), podjęliśmy z gronem specjalistów z różnych gałęzi prawa – teoretyków i praktyków, interdyscyplinarne badania naukowe na temat równych praw w życiu rodzinnym

Prawa i obowiązki członków rodziny. Tom III: Róne prawa w życiu rodzinnym

Opublikowane

16 maja 2019

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

Wymiary fizyczne