Uwarunkowania zachowań ryzykownych u młodzieży leczonej w szpitalach warszawskich

Autorzy

Joanna Sadowska-Mazuryk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Słowa kluczowe:

okres dojrzewania, młodzież, zachowania ryzykowne, alkohol, substancje psychoaktywne, uraz, zachowania samobójcze

Streszczenie

Zachowania ryzykowne to działania, które mogą powodować negatywne konsekwencje zdrowotne, psychiczne i społeczne. Do najczęstszych zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież należą: używanie substancji psychoaktywnych, udział w bójkach oraz współżycie seksualne. Najpowszechniej używanym przez polskie nastolatki środkiem psychoaktywnym jest alkohol. Większość uczniów, zarówno szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych, piła go przynajmniej raz w życiu. Wraz z wiekiem wzrasta odsetek nastolatków pijących alkohol, palących papierosy i marihuanę. Dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Międzynarodowe badanie ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) dowodzi, że po używki częściej sięgają chłopcy niż dziewczęta. Jednakże na przestrzeni lat widać, że różnice te stopniowo się zacierają. Dziewczęta stanowią zdecydowaną większość wśród młodzieży stosującej leki bez zaleceń lekarskich. Polska pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce w Europie. [...]

Biogram autora

Joanna Sadowska-Mazuryk - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2018r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych nadany przez I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista psychiatra zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz pracownik poradni psychiatrycznych, a także wykładowca akademicki. Autorka i współautorka artykułów naukowych z dziedziny psychiatrii. Zewnętrzny ekspert Europejskiej Agencji Leków.

Opublikowane

11 grudnia 2018

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-62475-33-9

Data pierwszego wydania (11)

2018-12-11

Wymiary fizyczne

170mm x 240mm x 9mm