W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice filozoficzne

Autorzy

Andrzej Grzegorczyk

Słowa kluczowe:

sens życia, filozofia, metafizyka, religia, Bóg, dobro, zło, moralność, wiara, etyka

Streszczenie

Wybór publicystycznych i popularnych tekstów prof. Andrzeja Grzegorczyka (1922–2014) – wybitnego filozofa i logika, uczestnika Powstania Warszawskiego. To książka mądrościowa, dotycząca problemów uniwersalnych i ponadczasowych, skupiona na sześciu kręgach tematycznych: etyce myślenia (zasadach racjonalnego myślenia), wierze współczesnych oświeconych, odkrywaniu sensu świata i życia człowieka, jego egzystencjalnej postawie względem losu, który mu przypada w udziale, etyce współczucia oraz wyzwaniach moralnych współczesności. Tom uzupełniają wybrane eseje literackie, polemiki, wspomnienia i wiersze.

Biogram autora

Andrzej Grzegorczyk

Prof. Andrzej Grzegorczyk (1922–2014) był filozofem, logikiem, etykiem, twórcą fundamentalnych prac z zakresu logiki, podstaw matematyki, metodologii i antropologii filozoficznej. Był jednocześnie myślicielem ogarniającym swoją refleksją całość ludzkiego losu, świata i dziejów, poszukującym odpowiedzi na pytania o sens indywidualnych istnień i sens dziejów całej ludzkości. Stawiał też bardzo ostro podstawowe problemy moralne współczesności, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak żyć w dzisiejszym świecie.

W poszukiwaniu ukrytego sensu

Opublikowane

18 grudnia 2018

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: Książka drukowana

Książka drukowana

ISBN-13 (15)

978-83-62475-32-2

Data pierwszego wydania (11)

2018-12-18