Nowość wydawnicza: „Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku”

29.12.2022

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Academicon ukazała się książka „Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku”. Jest ona efektem współpracy grupy wybitnych specjalistów na co dzień zajmujących się zróżnicowanymi tematami z zakresu historii Polski, dziejów Rosji, losów Kościoła i papiestwa. Zainspirowani pamiętnikami spisanymi przez ks. Karola Dębińskiego podjęli na nowo wysiłek przyjrzenia się z perspektywy politycznej, społecznej i duszpasterskiej zdarzeniom i postaciom ważnym dla Lubelszczyzny i Podlasia przełomu XIX i XX wieku. Obszerne, niedawno wydane drukiem wspomnienia katolickiego duchownego na temat życia polskiej wspólnoty narodowej konfrontującej się z rosyjską władzą i wpływami prawosławia dostarczyły materiału do postawienia ciekawych hipotez i wyciągnięcia interesujących wniosków badawczych.

Więcej informacji o książce oraz spis treści można znaleźć na portalu Academicon i platformie OMP.

Zainteresowani mogą składać zamówienia w Księgarni Academicon.