Nowość wydawnicza: „Dzieła osierocone w prawie autorskim”

12.12.2023

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Academicon ukazała się publikacja Andrzeja Józefa Madery pt. „Dzieła osierocone w prawie autorskim”.

Książka zawiera opis dyskusji naukowej oraz działań legislacyjnych podejmowanych w obszarze prawa międzynarodowego, Unii europejskiej oraz prawa polskiego, które doprowadziły do powstania obecnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących dzieł osieroconych. W opracowaniu w szeroki sposób przedstawione zostały stanowiska oraz poglądy różnego rodzaju instytucji, organizacji oraz przedstawicieli doktryny prawa autorskiego dotyczące modyfikacji obecnie obowiązujących regulacji prawnych w tym obszarze.

Więcej informacji o książce oraz spis treści można znaleźć na portalu Academicon i platformie OMP.

Zainteresowani mogą składać zamówienia w Księgarni Academicon.