Nowość wydawnicza: „Inedita, t. 5: Historia filozofii starożytnej”

12.02.2024

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Academicon ukazał się piąty tom z cyklu ineditów Kazimierza Twardowskiego pt. „Historia filozofii starożytnej” pod redakcją naukową prof. Wojciecha Rechlewicza.

Tom piąty Ineditów Kazimierza Twardowskiego obejmuje wykłady z historii filozofii starożytnej, wygłaszane na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1896–1031. Twardowski uważał, że historię filozofii można rozumieć jako historię ścierających się ze sobą poglądów na świat i życie. Choć poglądów takich nie można uzasadnić naukowo, to – jak zaznaczał – odgrywają one ważną rolę w ludzkim życiu. Stąd też istotne znaczenie ma historia filozofii. 

Opublikowanie wykładów Kazimierza Twardowskiego z historii filozofii starożytnej ma istotny wpływ na kultywowanie polskiej tradycji filozoficznej i narodowego dziedzictwa intelektualnego i kulturowego. Umożliwia pogłębienie badań nad filozofią Twardowskiego, a w szczególności pozwala na pełniejsze zrozumienie jego wpływu na kształtowanie się poglądów innych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Może też odegrać rolę w nauczaniu filozofii ze względu na znaczące walory dydaktyczne wykładów Twardowskiego, takie jak jasność, zwięzłość, dokładność, rzetelność.

Więcej informacji o książce oraz spis treści można znaleźć na portalu Academicon i platformie OMP.

Zainteresowani mogą składać zamówienia w Księgarni Academicon.