Księgi natchnione i ich interpretacja – nowość wydawnicza autorstwa Sławomira Zatwardnickiego już dzisiaj w open access!

15.03.2021

Publikujemy książkę Sławomira Zatwardnickiego Księgi natchnione i ich interpretacja. Inspirujące przesłanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Będzie ona od pierwszego dnia dostępna w całości na zasadach open access.

Książka jest o drodze od objawienia się Boga do świadectwa o tym objawieniu. Rozważa również zasady, które winny być brane pod uwagę w interpretacji tekstów spisanych z inspiracji Ducha Świętego. Reguły te wynikają z natury Biblii jako dzieła Bosko-ludzkiego. Przewodnikiem w odkrywaniu biblijnego natchnienia oraz zasad kierujących badaniami Pisma Świętego jest Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Monografia podejmuje temat postulowanej przez papieża-seniora „hermeneutyki wiary”. Polega ona na łączeniu wiary i rozumu, a dokładniej: na współistnieniu zasad teologicznych i metod naukowych w egzegezie Pisma Świętego. W publikacji zaprezentowano również reguły, jakie według Benedykta XVI winny rządzić wykładnią dokumentów Soboru Watykańskiego II.

Książkę można pobrać lub przeczytać > tutaj

Patronami medialnymi książki są: