Inedita, t. 1: Logika. Część I

Autorzy

Kazimierz Twardowski
Jacek Jadacki (red.)
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. em.)
https://orcid.org/0000-0003-1749-402X

Słowa kluczowe:

logika elementarna, metodologia, reforma logiki, semiotyka, sylogistyka

Streszczenie

Niniejszy tom ineditów logicznych Kazimierza Twardowskiego rozpoczyna prosty i piękny (niedatowany) tekst „Logika jako nauka o prawdziwości sądów”, a kończą jego (również niedatowane) krótkie i wnikliwe uwagi pod wspólnym – pochodzącym od redaktora – tytułem „Autorytet naukowy”.

Trzon tomu stanowią teksty wykładów uniwersyteckich Twardowskiego z lat 1895-1926, wygłaszanych przez niego w Uniwersytecie Lwowskim. Należą one głównie do działów logiki, które nazywał on odpowiednio „działem elementarnym” („teoretycznym”) i „działem metodologicznym” („praktycznym”), oraz do sylogistyki. Wykłady z sylogistyki są interesujące, także dla dzisiejszego czytelnika, m.in. dlatego, że należą do najobszerniejszej w naszej literaturze ekspozycji tego działu logiki. Ich wartość podnosi to, że omawiane w nich, często bardzo zawiłe, kwestie są ilustrowane starannie dobranymi, instruktywnymi i zarazem niekonwencjonalnymi przykładami. Z kolei wykłady z teorii badań indukcyjnych – pochodzące, co ważne, z roku akademickiego 1895/1896 – stały się, jak się okazuje, ważną inspiracją do badań nad indukcją i teorią prawdopodobieństwa, a także nad statusem praw w nauce, podejmowanych później przez przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. 

Historyka logiki zaciekawią zwłaszcza dwa publikowane po raz pierwszy teksty Twardowskiego. Pierwszy – to zachowany fragment pisma, prawdopodobnie z ok. 1920 roku, w którym Twardowski przeprowadza ważne dla XX-wiecznej metodologii odróżnienie między wykrywaniem a uzasadnianiem. Drugi – to, niestety znowu tylko fragmentaryczne, uwagi Twardowskiego na temat podejmowanych na przełomie XIX i XX wieku prób „algebraicznej” reformy logiki formalnej, w których to uwagach podkreśla on pewne wspólne wady tych prób. 

Biogramy autorów

Kazimierz Twardowski

1866–1938. Filozof, psycholog. Założyciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Profesor w Uniwersytecie Lwowskim. Autor m.in. książek: O filozofii średniowiecznej wykładów sześć (1910), Mowy i rozprawy z okresu działalności w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych (1912), Rozprawy i artykuły filozoficzne (1927), Wybrane pisma filozoficzne (1965), Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych (1992), Etyka (1995), Filozofia i muzyka (2005), Myśl, mowa i czyn. I–II (2013–2014).

Jacek Jadacki (red.) - Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. em.)

Ur. 1946. Filozof. Emerytowany profesor w Uniwersytecie Warszawskim. Autor m.in. książek: Spór o granice poznania (1985), O rozumieniu (1989), Metafizyka i semiotyka (1996), Orientacje i doktryny filozoficzne (1998), Aksjologia i semiotyka (2003), Metafizyka i semioityka (2010), Filozofia polska XIX i XX wieku. I–II (2015), Stanisław Leśniewski: geniusz logiki (2016). 

Okładka Ineditów Kazimierza Twardowskiego tom 1

Opublikowane

11 września 2023

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-67134-07-1

Data pierwszego wydania (11)

2023-09-11